Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Cén uair? 4-5 Deireadh Fómhair 2019
Cén áit? Áras na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Beidh an seachtú comhdháil is fiche ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar an Aoine agus ar an Satharn, 5-6 Deireadh Fómhair, 2018.

Is iad na haoichainteoirí a bheidh ag an gComhdháil i mbliana:

An Dr Aisling Ní Dhonnchadha

(Roinn na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad)

An Dr Diarmuid Johnson

(Scoláire, Údar, agus Aistritheoir le Coimisiún na hEorpa)

Is féidir teacht ar chóip de chlár na Comhdhála agus clárú don ócáid trí na naisc ag barr an leathanaigh seo a roghnú.