Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Cén uair? 5-6 Deireadh Fómhair 2018
Cén áit? Áras na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Beidh an seachtú comhdháil is fiche ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar an Aoine agus ar an Satharn, 5-6 Deireadh Fómhair, 2018.

Is iad na haoichainteoirí a bheidh ag an gComhdháil i mbliana:

An Dr Diarmuid Johnson

(Scoláire, Údar, agus Aistritheoir le Coimisiún na hEorpa)

An Dr Aisling Ní Dhonnchadha

(Roinn na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad)

Cuirfear ceardlanna iarchéime ar siúl ar an Aoine, 5 Deireadh Fómhair a dhíreoidh ar chúrsaí teoirice agus modhanna taighde, agus ar phailéagrafaíocht na Gaeilge.

Beidh aoichainteanna agus páipéir na Comhdhála ar siúl i rith an lae ar an Satharn, 6 Deireadh Fómhair.