Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Cén uair? Deireadh Fómhair 2018
Cén áit? Áras na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Bhí comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar an 6-7 Deireadh Fómhair 2017.

I measc aoichainteoirí na comhdhála, bhí an Dr Nollaig Ó Muraíle (OÉ, Gaillimh), an Dr Ríona Nic Congáil (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath), agus an Dr Geraldine Parsons (Ollscoil Ghlaschú, Albain).

Foilseofar rogha páipéar ó Chomhdháil 2017 san iris phiarmheasúnaithe Léann.