Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Cén uair? 6-7/10/ 2017 4.00pm
Cén áit? Áras na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2017

Beidh comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar an 6-7 Deireadh Fómhair 2017.

I measc aoichainteoirí na comhdhála, beidh an Dr Nollaig Ó Muraíle (OÉ, Gaillimh), an Dr Ríona Nic Congáil (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath), agus an Dr Geraldine Parsons (Ollscoil Ghlaschú, Albain).

Foilseofar rogha páipéar ó Chomhdháil 2017 san iris phiarmheasúnaithe Léann.

Is féidir teacht ar chóip pdf de chlár na Comhdhála faoi 'Cainteoirí', thuas.

Urraithe ag