Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Cén uair? 1 Deireadh Fómhair 2021
Cén áit? Ar líne

Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Beidh an t-ochtú comhdháil is fiche ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge ar siúl go fíorúil ar an 1 Deireadh Fómhair 2021.

Is iad na haoichainteoirí a bheidh ag an gComhdháil i mbliana: An tOllamh Breandán Mac Suibhne (Stiúrthóir Léinn, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh) agus An Dr Deirdre Ní Chonghaile (Coimeádaí, Amhráin Árann - Aran Songs)