Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Cén uair? 1 Deireadh Fómhair 2021
Cén áit? Ar líne

Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Beidh an t-ochtú comhdháil is fiche ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,

ar an Aoine agus ar an Satharn,

4-5 Deireadh Fómhair 2019.

Is iad na haoichainteoirí a bheidh ag an gComhdháil i mbliana:

An tOll. Alan Titley

(Ollamh Emeritus, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh)

 An Dr Sorcha de Brún

 (Ollscoil Luimnigh)

An Dr Caoimhín Ó Muirigh

(Coláiste na hOllscoile, Corcaigh)