Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

WHEN 30 Meán Fómhair agus 1 Deireadh Fómhair 2022
WHERE Áras na Gaeilge, OÉ Gaillimh

Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Beidh an Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge ar siúl in Áras na Gaeilge, OÉ Gaillimh ar an 30 Meán Fómhair agus an 1 Deireadh Fómhair 2022

Is iad na haoichainteoirí a bheidh ag an gComhdháil i mbliana: An Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh (Léachtóir agus File, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) agus Darach Ó Scolaí (Scríbhneoir agus Foilsitheoir, Leabhar Breac)