Cainteoirí

Is iad na haoichainteoirí a bheidh ag an gComhdháil i mbliana ná:

An Dr Aisling Ní Dhonnchadha
(Léachtóir Sinsearach, Roinn na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad)

agus

An Dr Diarmuid Johnson
(Údar, Scoláire, agus Aistritheoir le Coimisiún na hEorpa)

Beidh ceardlanna iarchéime ar siúl ar an Aoine, 5 Deireadh Fómhair a dhíreoidh ar chúrsaí teoirice agus modhanna taighde, agus ar phailéagrafaíocht na Gaeilge.

Beidh aoichainteanna agus páipéir na Comhdhála ar siúl i rith an lae ar an Satharn, 6 Deireadh Fómhair.


Aoichainteoirí 2018