Aoichainteoirí 2019

Is iad na haoichainteoirí a bheidh ag an gComhdháil i mbliana ná:

An Dr Sorcha de Brún
(Léachtóir le Gaeilge, Ollscoil Luimnigh)

agus

An Dr Caoimhín Ó Muirigh
(Léachtóir Sinsearach, Roinn na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh)

Beidh ceardlann iarchéime, páipéir chomhdhála agus ócáid shóisialta ar siúl ar an Aoine, 4 Deireadh Fómhair.

Beidh dinnéar na Comhdhála ar siúl ar an Aoine, 8 i.n.

Beidh aoichainteanna agus páipéir eile na Comhdhála ar siúl i rith an lae ar an Satharn, 5 Deireadh Fómhair.