Clárú

Is é an 27 Meán Fómhair 2019 spriocdháta cláraithe na Comhdhála.

Clárú

    Tá tae/caifé agus lón san áireamh i gcostas na comhdhála.
  • € 0.00
    Ba chóir an seic a dhéanamh iníoctha le Roinn na Gaeilge, OÉ Gaillimh.
  • Más mac léinn iarchéime thú, ar mhaith leat freastal ar an gCeardlann Iarchéime ag Comhdháil na bliana seo? Beidh na ceardlanna ar siúl óna 1-3i.n. ar an Aoine, 4 Deireadh Fómhair in Áras na Gaeilge ar champas OÉ Gaillimh.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.