Clárú

Is féidir clárú anseo. Roinnfear an nasc Zoom don seimineár gréasáin le rannpháirtithe cúpla lá roimh an gComhdháil.

Is é an 30 Meán Fómhair 2021 spriocdháta cláraithe na Comhdhála.