Ceardlann Iarchéime

Tá sé beartaithe ag Coiste na Comhdhála dhá Cheardlann Iarchéime a thairiscint do mhic léinn iarchéime ar an 5 Deireadh Fómhair. Díreoidh na ceardlanna seo ar chúrsaí teoirice, scríbhneoireachta agus pailéagrafaíochta sa Ghaeilge agus é mar aidhm acu mic léinn iarchéime a ghríosú chun scileanna critice a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ina gcuid taighde agus ina bhfoilseacháin acadúla sna blianta atá amach rompu.

 

Ní mór do mhic léinn iarchéime a bhfuil spéis acu páirt a ghlacadh sna ceardlanna clárú dóibh roimh ré.

 

 

Location: Date: 06/10/2017 Time: 15:00 - 17:00