Ceardlann Iarchéime

Tá sé beartaithe ag Coiste na Comhdhála dhá Cheardlann Iarchéime a thairiscint do mhic léinn iarchéime ar an gcéad lá den chomhdháil. Díreoidh na ceardlanna seo ar chúrsaí scríbhneoireachta agus foilsitheoireachta sa Ghaeilge agus é mar aidhm againn mic léinn iarchéime a ghríosú chun ábhar dá gcuid a chur faoi bhráid foilsitheoirí agus irisí acadúla sna blianta atá amach rompu.

Sa chéad cheardlann leis an Ollamh Máirín Nic Eoin, déanfar cur síos ar ghnéithe praiticiúla den scríbhneoireacht acadúil, cosúil le caighdeán agus réim na teanga, taighde a chur in oiriúint don phobal léitheoireachta, srl., agus tabharfar moltaí maidir leis an bpróiseas scríbhneoireachta féin.

Tabharfaidh an dara ceardlann, leis an Ollamh Ciarán Mac Murchaidh, léargas ar a bhfuil ag teastáil ón bhfoilsitheoir maidir le tionscadal foilsitheoireachta a mholadh, script a réiteach, srl.

Ní mór do mhic léinn a bhfuil spéis acu páirt a ghlacadh sna ceardlanna clárú dóibh roimh ré.

 

 

Location: Seomra 116 Date: 06/10/2017 Time: 15:00 - 17:00 Máirín Nic Eoin Ciarán Mac Murchaidh