Aisling Ní Dhonnchadha

Teideal: ‘An strange place agus na strange people.’ Plé ar ghnéithe den imirce go Contae na Mí san úrscéal  Aistriú (2004) le Siobhán Ní Shúilleabháin.

Nóta beathaisnéise: Is léachtóir sinsearach i Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, í Aisling Ní Dhonnchadha. Ar a cuid foilseachán tá: An Gearrscéal sa Ghaeilge 1898-1940 (An Clóchomhar , 1981); Gearrscéalta an Chéid, i bpáirt le Gearóid Denvir (Cló Iar-Chonnacht, 2000); Idir Dhúchas agus Dualgas: Staidéar ar Charachtair Mhná sa Ghearrscéal Gaeilge 1940-1990 (An Clóchomhar, 2002); Ar an gCoigríoch: Díolaim Litríochta ar Scéal na hImirce, i bpáirt le Máirín Nic Eoin (Cló Iar-Chonnacht, 2008); Cnuasach Comhar 1982-2012, i bpáirt le Regina Uí Chollatáin (LeabhairCOMHAR, 2014) agus Aois na hÓige: Díolaim Próis, i bpáirt le Máirín Nic Eoin (Cló Iar-Chonnacht, 2017). Tá mórán alt foilsithe aici ar ghnéithe éagsúla de nualitríocht na Gaeilge. Is iad na réimsí spéise agus taighde atá aici ná: Seánra an ghearrscéil; próslitríocht na hAthbheochana; irisí liteartha na Gaeilge; léann na mban; téama na himirce i litríocht na Gaeilge; léirithe ar shaol na hóige i litríocht na Gaeilge.

 


Seisiúin Ghaolmhara

View full schedule