Clodagh Downey

Ceardlann Iarchéime: Pailéagrafaíocht agus Lámhscríbhinní na Gaeilge

Cur síos ar an gCeardlann: Tabharfaidh an cheardlann seo buntreoir do léamh lámhscríbhinní Gaeilge. Pléifear aibitír agus córas scríofa na Gaeilge agus féachfar ar roinnt samplaí de lámhscríbhinní Gaeilge, idir shean agus nua, le cleachtas a fháil ar léamh agus ar thrascríobh téacsanna ó lámhscríbhinní. Táthar ag súil go mbeidh an cheardlann seo ina chabhair d’éinne a bheidh ag tabhairt faoi téacs ó lámhscríbhinn Gaeilge a chur in eagar, a bheidh ag úsáid lámhscríbhinní mar chuid dá c(h)uid taighde, nó a bhfuil spéis aige/aici i lámhscríbhinní Gaeilge i gcoitinne.

Nóta Beathaisnéise: Bronnadh céim dhochtúireachta sa tSean- agus Meán-Ghaeilge ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, ar Clodagh Downey i 2002. Ó shin i leith, tá sí i mbun teagaisc agus taighde i réimsí éagsúla an Léinn Cheiltigh, agus i dteanga na Sean- agus na Meán-Ghaeilge agus litríocht mheánaoiseach na hÉireann go príomha. Tá tréimhsí caite aici mar léachtóir agus mar thaighdeoir i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, Ollscoil Cambridge Shasana, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, agus in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.


Seisiúin Ghaolmhara

View full schedule