Colm Ó Ciardubháin

Teideal: Ar thóir téarmaí spóirt: ionphlandú téarmaí spóirt sa Ghaeilge

Achoimre: Pléitear sa pháipéar seo taighde atá ar siúl in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU, ar ionphlandú téarmaí nua spóirt sa Ghaeilge. Tá anailís chorpasbhunaithe ar siúl maidir le téarmaí áirithe spóirt as An Foclóir Nua Spóirt, bailiúchán mór 7,000 téarma spóirt a thiomsaigh Fiontar i gcomhar leis an gCoiste Téarmaíochta ó 2009 go 2012 agus atá ar fáil sa Bhunachar Náisiúnta Téarmaíochta, www.téarma.ie. ó shin. Dírítear go háirithe ar théarmaí nuachumtha spóirt i gcluichí a imrítear agus a phléitear go coitianta sa tír seo. Is é sprioc an taighde an tionchar a bhíonn ag sainbhailiúchán téarmaíochta ar a chuid spriocúsáideoirí a fhiosrú. An mbíonn na húsáideoirí sin sásta glacadh leis na téarmaí agus, mura mbíonn, cé na straitéisí eile atá acu? An bhfuil cineálacha áirithe téarmaí nach n-éiríonn leo dul i bhfréamh sa teanga? Breathnófar ar an litríocht idirnáisiúnta a bhaineann le hionphlandú téarmaíochta agus díreofar go sonrach ar chomhthéacs na Gaeilge sula ndéanfar an fhianaise ón staidéar corpais a chíoradh.


Seisiúin Ghaolmhara

View full schedule