Diarmuid Johnson

Teideal: ‘Athscríobh na seanscéalta miotaseolaíochta – cur chuige an scríbhneora chruthaithigh’

Léargas ar an modh oibre a bhain le hathscríobh ‘Togail Bruidne Da Derga’ (‘Conaire Mór’) agus ‘Cath Muighe Tuireadh’ (‘Tuatha Dé Danann’), agus ar athscríobh ‘Tochmharc Éadoine’.

Nóta beathaisnéise: Is sa mBreatain Bheag a rugadh Diarmuid Johnson, agus is i nGaillimh a tógadh é. Tá céim BA, MA agus PhD sa Léann Ceilteach aige. Chaith sé seal ag léachtóireacht sa mBriotáin, seal sa mBreatain Bheag, seal in Éirinn, seal sa bPolainn, agus dhá sheal sa nGearmáin. Bíonn sé ag scríobh i nGaeilge, i mBéarla, agus is mBreatnais, agus tá os cionn scór leabhar foilsithe aige. Trian na leabhar sin is filíocht atá iontu, trian is prós, trian is aistriúcháin. Is í litríocht na Breatnaise is mó a bhíonn á haistriú aige. I measc na ngradam atá buaite aige tá Gradam Uí Shúilleabháin (2017) don saothar Conaire Mór, athinseacht ar Togail Bruidne Da Derga; an James McKenna Award ón Gerard Manley Hopkins Society (2015); gradam an Lucian Blaga International Literary Festival (2010) ar a chuid oibre ar litríocht na Rómáine. I measc na réimsí eile a raibh sé gníomhach iontu lena linn tá réimse na hiriseoireachta, ó bhéal ar Raidió na Gaeltachta, agus ó pheann i Foinse, Cuisle, Gaelscoil, Beo.ie, Tuairisc.ie, agus Comhar. Ba mhinic ar an stáitse é ar fud na hEorpa i mbun ceoil agus airneáin. I láthair na huaire, is ina aistritheoir le Coimisiún na hEorpa atá sé ag baint slí bheatha amach.


Seisiúin Ghaolmhara

View full schedule