Liam Mac Amhlaigh

Teideal: Ar fán sa tsamhlaíocht: aistear Mhichael Davitt ina dhánta deireanacha

Achoimre: File, eagarthóir agus fear cúise ba ea Michael Davitt. Bhí sé ar duine de na filí ab’fhiúntaí dá raibh ag saothrú ghort na nuafhilíochta ag deireadh na haoise seo caite. Tá idir mhachnamh, mhothú agus ghreann le brath ar a shaothar agus thar aon duine eile, b’fhéidir, is é a sheol isteach foirmlí nua, foclóir agus friotal comhaimseartha sa nuafhilíocht. Tabharfaidh an páipéar seo léargas ar an aistear tíreolaíochtúil, agus ar an oilithreacht mheafarach go deimhin, a ghlac seilbh ar Mhichael Davitt sna dánta deireanacha óna pheann. Díreofar ar an dá chnuasach Fardoras (2003) agus Seimeing Soir (2004) le tionchar na samhlaíochta a mheas agus ‘an t-ionad/an áit’ a iniúchadh. Trí mheán na samhlaíochta, áiteofar go gcuirtear ar chumas an léitheora tráchtaireacht Davitt ar an saol laethúil agus, in amanna, an saol náisiúnta agus idirnáisiúnta a thuiscint níos fearr.


Seisiúin Ghaolmhara

View full schedule