Rióna Ní Fhrighil

Ceardlann Iarchéime: Teoiricí Liteartha agus Cultúir sa Ghaeilge

Cur síos ar an gCeardlann: Cén tábhacht atá le teoiricí liteartha agus cén dóigh a gcuireann siad lenár dtuiscint ar théacsanna liteartha? Pléifear roinnt aistí critice le scoláirí éagsúla agus na léamha úrnua ar théacsanna liteartha a spreag na haistí sin. Beidh idir fhilíocht agus phrós san áireamh. Cuirfear sainréimsí spéise na rannpháirtithe san áireamh agus spreagfar iad le machnamh a dhéanamh ar theoiricí liteartha agus/nó cultúir a bhaineann le hábhar.

Nóta Beathaisnéise: Léachtóir le Gaeilge í Rióna Ní Fhrighil i Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bhí sí ina léachtóir Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, sna blianta 2002-2013. Sa tréimhse 2014-2016, bhí sí ina príomhthaighdeoir Gaeilge ar an mhórthionscnamh taighde ‘The Representation of Jews in Irish Literature’, tionscnamh a mhaoinigh an Chomhairle um Thaighde sna hEalaíona agus sna Daonnachtaí, an Ríocht Aontaithe (AHRC). Sa bhliain 2018 ghnóthaigh sí maoiniú taighde ón Chomhairle um Thaighde in Éirinn faoin scéim ghradamúil IRC Laureate Award Scheme. Cuirfear a mórthionscadal taighde ‘Cearta an Duine agus Nuafhilíocht na hÉireann’ i gcrích faoin bhliain 2022.


Seisiúin Ghaolmhara

View full schedule